PORTFELLIHALDUS JA INVESTEERIMINE

Crowd Investments on 2015. aastal asutatud start-up faasis investeerimise ja portfellihaldusettevõte, mis investeerib oma varad teiste varaklasside hulgas ka ühisrahastusprojektidesse. Ettevõte laseb regulaarselt välja kindla tähtajaga investeerimisportfelle, kuhu investoritel on võimalik oma raha paigutada. Meie unikaalsus seisneb fikseeritud tootluses, hajutatud portfellis ja tagatistes, millega portfell on kindlustatud.

portfellideprojektidsmallseparator2016.a märtsis avas Crowd Investments esimese investeerimisportfelli tähtajaga 2 aastat ning 8. augustil teise portfelli. Portfelli kaasatud vahendid investeeritakse hoolikalt valitud Eesti ettevõtete investeerimis- ja arendusprojektidesse. Investeeringud on tagatud konkreetse investeeringu tagatiseks seatud varaga.

Investeeringute tegemisel selgitab Crowd Investments välja iga ettevõtte maksevõime, arvutab reitingu
ning investeerib ainult nendesse projektidesse, mis on võimalikult madala krediidiriskiga. Portfellides hoiame osa varade osakaalu optimaalsena, kus osa varadest asuvad riskivabalt tähtajalistes hoiustes, osa portfellist investeerime projektidesse. Loe lisa meie investeerimisjuhistest.

separatorCrowd Investments ei väljasta tarbijakrediite ja ei ole seetõttu Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse järgi krediidandja ega -vahendaja. Samuti ei ole Crowd Investments Väärtpaberituru seaduse mõistes investeerimisühing, sest ei investeeri investeerimisteenuste osutamise käigus kolmandate isikute varasid väärtpaberitesse. Käesoleval lehel toodud investeerimisega seotud info ei ole Krediidiasutuste seaduse mõistes avalikkuselt hoiuste kaasamine. Investeerimisettepanek tehakse ainult eelnevalt kindlaksmääratud sihtrühmale ja iga investeerimispakkumine ja ettepanek investeerimiseks on tehtud suunatult. Investeerimine on seotud riskidega, palume kindlasti põhjalikult enne investeerimisotsuse tegemist tutvuda investeerimisjuhiste ja riskidega ning kindlasti konsulteerige meie spetsialistidega.