PORTFELLIHALDUS JA INVESTEERIMINE

Crowd Investments on 2015. aastal asutatud investeerimise ja portfellihaldusettevõte, mis investeerib oma varad teiste varaklasside hulgas kinnisvrasse ja ühisrahastusprojektidesse. Meie unikaalsus seisneb fikseeritud tootluses, hajutatud portfellis ja tagatistes, millega portfell on kindlustatud.

portfellideprojektidsmall

separatorCrowd Investments ei väljasta tarbijakrediite ja ei ole seetõttu Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse järgi krediidandja ega -vahendaja. Samuti ei ole Crowd Investments Väärtpaberituru seaduse mõistes investeerimisühing, sest ei investeeri investeerimisteenuste osutamise käigus kolmandate isikute varasid väärtpaberitesse. Käesoleval lehel toodud investeerimisega seotud info ei ole Krediidiasutuste seaduse mõistes avalikkuselt hoiuste kaasamine. Investeerimisettepanek tehakse ainult eelnevalt kindlaksmääratud sihtrühmale ja iga investeerimispakkumine ja ettepanek investeerimiseks on tehtud suunatult. Investeerimine on seotud riskidega, palume kindlasti põhjalikult enne investeerimisotsuse tegemist tutvuda investeerimisjuhiste ja riskidega ning kindlasti konsulteerige meie spetsialistidega.